Linda Broeder Vertalingen is een eenmanszaak die ik in april 2008 ben gestart om mij te kunnen richten op mijn passie voor taal en literatuur. Hier vindt u meer informatie over mijn achtergrond als vertaler, mijn opleidingen en mijn verdere relevante werkervaring. Ook staan hier een aantal interviews waarin ik over mijn werk als literair vertaler vertel.

Achtergrond

Tijdens mijn bachelor Taal- en Cultuurstudies en mijn master Engelse taal en cultuur heb ik mij gespecialiseerd in het vertalen. Hier leerde ik de basistechnieken gericht op verscheidene tekstsoorten, maar ook de vertaalwetenschap kwam uitgebreid aan bod. Ik ontdekte dat vooral literair vertalen mij erg aansprak. Hier heb ik mij dan ook op toegespitst, onder andere met mijn scriptie over het vertalen van humor. Na mijn studie was het tijd om meer praktijkervaring op te bouwen. Gezien mijn voorliefde voor literair vertalen koos ik ervoor als (parttime) freelancer aan de slag te gaan. Inmiddels is Linda Broeder Vertalingen uitgegroeid tot een goedlopende vertaalpraktijk waarmee ik mij fulltime bezighoud.


Opleidingen

Banff International Literary Translation Centre (BILTC) - Banff Centre for Arts and Creativity, Canada (2019)
Drieweeks verblijf in vertalershuis met beurs van het Nederlands Letterenfonds.

Ontwikkelingsbeurs literair vertalen Engels - Expertisecentrum Literair Vertalen (2015/2016)
Mentor: Harm Damsma

Intensieve cursus literair vertalen Engels - Expertisecentrum Literair Vertalen (2014)
Docenten: Harm Damsma & Niek Miedema, Caroline Meijer

MA Engelse Taal en Cultuur (cum laude) - Universiteit Utrecht (2006/2007)
Programma: Vertalen

Opleiding Uitgeverij - VOB / Boekacademie (2006/2007)
Richting: Realisatie

BA Taal- en Cultuurstudies (cum laude) - Universiteit Utrecht (2002/2006)
Hoofdrichting: Taalontwikkeling en taalvariatie
Minors: Engelse taal en cultuur, Vertalen


Subsidies

De rook die dondert - Namwali Serpell
Projectsubsidie voor literaire vertaling - Nederlands Letterenfonds

Rode klok - Leni Zumas
Projectsubsidie voor literaire vertaling - Nederlands Letterenfonds


Verdere relevante werkervaring

LOI - Nakijkdocent hbo-opleiding Vertaler Engels (september 2013 / juli 2018)
Nakijken en beoordelen van verscheidene inzendopgaven voor de modulen Maatschappijkennis en vertalen, Vertalen in de praktijk, Vertaaltools.

Auteursbond / Sectie Boekvertalers - Workshop humor vertalen (november 2017)
Samenstellen en verzorgen van een workshop over het vertalen van humor.

LOI - Docent lesdag hbo-opleiding Vertaler Engels (december 2012 / november 2016)
Verzorgen van een van de lesdagen (opstellen van de lesstof, doceren en nakijken van huiswerk) met als onderwerp het vertaalproces van begin tot eind: van acquisitie tot onder­handelen, tot het maken van de vertaling en het uiteindelijk opstellen van de factuur.

Werkgroep Algemene Boekvertalers - Workshop chicklit vertalen (april 2016)
Samenstellen en verzorgen van een workshop over het vertalen van chicklit.

Expertisecentrum Literair Vertalen - Projectmedewerker digitale communicatie (april 2008 / november 2011)
Beheren van de website van het ELV in alle facetten (inhoud, techniek, communicatie met bezoekers). Onderzoeken en im­plementeren van digitale technieken voor de verschillende diensten van het ELV (bijvoorbeeld het opzetten van een digitale leer­omgeving voor de cursussen). Ontwikkelen van overig digitaal materiaal (digitale administratiesystemen, relatie­beheer­systeem, programmaboekjes, etc.). Opzetten en uitvoeren van een groot­schalig onderzoek naar de effectiviteit van de ELV-cursussen. Overige werkzaamheden: het mede-organiseren van de vertaal­cursussen en mentoraten, informatievoorziening naar derden.

Steunpunt Literair Vertalen - Student-assistent (april 2007 / april 2008)
Beoordelen en verbeteren van de functionaliteit en de vorm­geving van de website. Volgen van de actualiteiten omtrent het vertalen en het schrijven van nieuwsberichten hierover. Ondersteunen bij de organisatie van vertaalworkshops. Informatievoorziening naar derden. Administratieve werk­zaamheden.


Interviews

'Pensioen opbouwen vinden ze te duur' - NRC Next
Over het regelen van je financiën als zzp'er (zie kader onderaan).

'Wat lezen literaire vertalers?' - Inkt! 12
9 literair vertalers vertellen over hun beroep en hun eigen literaire voor­keuren.

'Taaltovenaar en puzzelaar' - ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
Een kennismaking met het beroep van vertaler.


Ingeschreven bij